Grabštejn 2001 - zde jsme byli s Fexíkem členové vítězného družstva