V roce 1997 se stáváme s Ajaxem přeborníky AČR - celkové výsledky